HSBC Bank A.Ş.

Yazan: Site Admin ()

HSBC Genel Müdürlük BinasıHSBC Bank Anonim Şirketi (HSBC Türkiye) 27 Haziran 1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'de ticari bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmasına izin verilmiştir. HSBC Türkiye'nin ana sözleşmesi 18 Eylül 1990 tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. HSBC Türkiye, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca tescil edilmiş yabancı sermayeli bir bankadır.

31 Ekim 2001 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan Demirbank T.A.Ş.'nün hisselerinin tamamı ile aktif ve yükümlülüklerinin bir bölümünü HSBC Bank Plc'ye devredilmiştir. 14 Aralık 2001 tarihinde Demirbank T.A.Ş. ve HSBC Türkiye, HSBC Bank Anonim Şirketi adı altında birleştirilmiştir.

21 Haziran 2017 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayına istinaden, HSBC Bank Plc’nin %100 sahip olduğu HSBC Türkiye'nin sermayesinin %10,01'inin HSBC Bank Middle East Limited'e ve %89,99'unun HSBC Middle East Holdings B.V.'ye devri; 29 Haziran 2017 tarihli hisse devri sözleşmesi ile gerçekleşmiştir.

HSBC Türkiye, halen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre Türkiye'de mevduat toplama yetkisine sahip bir mevduat bankasıdır. HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi alanlarında hizmet sunmaktadır.

HSBC Bank A.Ş.

EFT Kodu : 0123
SWIFT Kodu : HSBCTRIX
Posta Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128, 34394 Şişli/İstanbul
Telefon : +90 (212) 376 40 00
Telefon : +90 (850) 211 01 11
Fax : +90 (212) 267 47 94
Fax : +90 (212) 336 29 39
Web Sitesi : http://www.hsbc.com.tr
Eposta Adresi : muhaberat@hsbc.com.tr