Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Yazan: Site Admin ()

Sınai Yatırım Bankası A.Ş., 29.03.2002 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir. TSKB Genel Müdürlük BinasıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 12 Mayıs 1950 tarih ve 3/11203 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasına izin verilmiştir. Dünya Bankası, T.C. Merkez Bankası desteği ve ticari bankaların pay sahipliği ile Türkiye'nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak 1950'de İstanbul'da kuruldu.

TSKB halen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na göre "Kalkınma ve Yatırım Bankası" olarak faaliyet göstermektedir. TSKB'nin söz konusu Kanun kapsamında mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır.

TSKB'nin ortaklık yapısı şu şekildedir. (31.03.2018)

Ortak Ortaklık Payı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu % 50,65
T. Vakıflar Bankası T.A.O. % 8,38
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar % 40,97

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

EFT Kodu : 0014
SWIFT Kodu : TSKBTRIS
Posta Adresi : Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Fındıklı/ İstanbul
Telefon : +90 (212) 334 50 50
Fax : +90 (212) 334 52 34
Web Sitesi : http://www.tskb.com.tr
Eposta Adresi : info@tskb.com.tr