Birleşik Fon Bankası A.Ş.

Yazan: Site Admin ()

Bayındırbank A.Ş.'nin unvanı 19.12.2005 tarihinden itibaren BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. olarak değişmiştir. Bayındırbank A.Ş.'nin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına istinaden Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulunun 09.07.2001 tarih ve 383 sayılı Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26.12.2001 tarih ve 562 sayılı Kararı ile; Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.'nin (EGS Bank), 18.01.2002 tarihi itibariyle, tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 527, 552 ve 554 sayılı Kararları ile İktisat Bankası T.A.Ş., Kentbank A.Ş. ve Etibank A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılmıştır. Daha sonra, 05.04.2002 tarihi itibariyle, Tasfiye Halinde Etibank A.Ş., Tasfiye Halinde Kentbank A.Ş. ve Tasfiye Halinde İktisat Bankası T.A.Ş.'nin tasfiyelerinin kaldırılmasına ve söz konusu bankaların tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı kararıyla Toprakbank A.Ş.'nin aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamı ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait olan Bayındırbank A.Ş.'ne külli halefiyet prensipleri çerçevesinde devredilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Toprakbank A.Ş. şubeleri Bayındırbank A.Ş. şubeleri olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

Birleşik Fon Bankası A.Ş.

EFT Kodu : 0029
SWIFT Kodu : BAYDTRIS
Posta Adresi : Büyükdere Cad. No:143 Esentepe-Şişli/İstanbul
Telefon : +90 (212) 340 10 00
Fax : +90 (212) 347 32 17
Web Sitesi : http://www.fonbank.com.tr
Eposta Adresi : info@fonbank.com.tr