Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

Yazan: Site Admin ()

Credit Lyonnais S.A. Merkezi Paris İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 03.03.2004 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve Ticaret Sicilinden terkin edilmek suretiyle Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş.'ne devredilmiştir. Credit Agricole Indosuez Turk Bank A.Ş.'nin unvanı 14.06.2004 tarihinde ticaret sicilinde tescil ettirilerek CALYON BANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir. Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş.’nin unvanının Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. olarak değiştirilmesi hususu 02.03.2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescil edilmiştir. Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'nin unvanının Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. olarak değiştirilmesi hususu 26.11.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiştir.

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

EFT Kodu : 0121
SWIFT Kodu : BSUITRIS
Posta Adresi : Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:15 34330 Levent/İstanbul
Telefon : +90 (212) 339 37 00
Fax : +90 (212) 282 63 01
Web Sitesi : http://www.standardchartered.com.tr