İller Bankası A.Ş. (İlbank)

Yazan: Site Admin ()

İller Bankası Genel Müdürlük Binasıİller Bankası A.Ş. (İlbank) 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla "Belediyeler Bankası" adıyla kurulmuştur. 23 Haziran 1945 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4759 sayılı Kanunun yürürlüğü girmesiyle "İller Bankası" adını almıştır. 08 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6107 sayılı Kanun ile de "İller Bankası A.Ş." adını almıştır.

Halihazırda İller Bankası A.Ş. özel hukuk hükümlerine tabi olarak, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli anonim şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Banka, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabidir.

İller Bankası A.Ş.'nin amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.

İller Bankası A.Ş. (İlbank)

EFT Kodu : 0004
Posta Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar-Çankaya/Ankara
Telefon : +90 (312) 508 70 00
Fax : +90 (312) 508 73 99
Web Sitesi : http://www.ilbank.gov.tr