Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Yazan: Site Admin ()

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30.11.2006 tarih ve 2040 sayılı Kararı ile hisselerinin tamamı Merrill Lynch&Co. Inc.'a ait olan Merrill Lynch Group Inc.'ın sermayesinin tamamına sahip olduğu Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.'ın, Tat Yatırım Bankası A.Ş.'nin sermayesinin %99,947 oranında hissesini devralmasına ve Mehmet Salih TATLICI'nın Tat Yatırım Bankası A.Ş.'deki doğrudan payının %94,999'dan %0'a düşmesine izin verilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesine istinaden uygun görülmüştür.

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

EFT Kodu : 0129
SWIFT Kodu : MEYYTRISXXX
Posta Adresi : Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofisi Bloğu Kat:11 34394 Levent/İstanbul
Telefon : +90 (212) 319 95 00
Fax : +90 (212) 319 95 11
Web Sitesi : http://www.mlyb.com.tr